30. 4. 2008

Jak se bránit digitální tmě ?

Antipirátská reklamní kampaň společnosti Microsoft běžící poslední dobou v televnizních reklamách má určitě aspoň částečný účinek. Od doby, kdy tento spot běží v TV, není jednoho dne, kdy by nám na firmu nevolal aspoň jeden člověk a neptal se po cenách OS Windows. V reklamním spotu všach chybí jedna podstatná informace, a to ta, že se problém týká zatím pouze Windows Vista. Podobně účinná vlna byla i pro Windows XP, když se pomocí update nainstalovalo WGA. Tehdy vyřešit […]